Newtons tredje lag

Om en kropp A utövar en kraft på kropp B, så utövar kropp B en lika stor, men motriktad kraft på A. Krafterna verkar på olika kroppar.

- Isaac Newton

Newtons tredje lag kan vi skriva som

\[ \vec{F}_{\text{~A på B}} = -\vec{F}_{\text{~B på A}}\]

De två krafterna utövas på olika kroppar, till skillnad från Newtons första och andra lag som handlar om en kropp.

Exempel på Newtons tredje lag

Ett enkelt enkelt på Newtons tredje lag är om en person trycker sig hand mot en vägg. Då trycker handen på väggen med en kraft F. Väggen trycker då i sin tur på handen med en lika stor, men motriktad kraft. Detta illustreras i figur 1.

\[ \vec{F}_{\text{~Handen på väggen}} = -\vec{F}_{\text{~Väggen på handen}}\]

En hand trycks mot en vägg.
Figur 1. En hand trycks mot en vägg.

Vi ber om ursäkt om bilden är något otydlig eller om handen inte är det vackraste verket någonsin. Författaren är inte utbildad konstnär.

När används Newtons tredje lag?

På Fysikguiden.se är vi någonstans mellan grundskolans senare år och gymnasiets första år, och då tittar vi oftast på enklare exempel som oftast bara har 1 kropp. Newtons tredje lag verkar som sagt på olika kroppar, och är då applicerbart när systemet har mer än en kropp. Ett exempel är om vi börjar stapla böcker på varandra och vill räkna ut krafter mellan dessa. Ett annat exempel är om två eller fler balkar står lutande mot varandra.