Hur fort accelererar en bil?

Givetvis måste vi inleda med att säga att det är är individuellt för varje bil och varje situation. Om vi tittar i Trafikverkets "Grundvärden för förare och passagerare" kan dock följande utläsas.

Under normala accelerationsbeteenden kan en personbil antas accelerera med 2.1 m/s2 mellan 0 km/h och 50 km/h och därefter med 1.1 m/s2 mellan 50 km/h och 70 km/h.

Trafikverkets data

Det finns även data angiven för normalbussar och lastbilar med släp. Följande tabell hittas i ovan nämnda publikation från Trafikverket.

Hastighetsintervall (km/h)
Fordonstyp 0-50 50-70
Personbil 2.1 m/s2 1.1 m/s2
Normalbuss 0.9 m/s2 0.3 m/s2
Lastbil med släp 0.6 m/s2 0.2 m/s2

Trafikverket nämner också en rad påverkande faktorer så som lutning, rådande väglag och eventuella dubbdäck.

För att läsa mer om acceleration och räkneexempel, kika förbi acceleration.

Källa