Tyngdacceleration

Tyngdacceleration är den acceleration ett föremål får om det får falla fritt från en höjd.

\[ g \approx 9.82~\text{m}/\text{s}^2\]

Ett mer konkret exempel om ett äpple släpps från en höjd, exempelvis en balkong, så accelererar det mot marken med ungefär 9.82 m/s2.

Vad beror tyngdaccelerationen på?

Tyngdaccelerationen uppkommer av att alla massor dras mot varandra i enlighet med Newtons gravitationslag. Utöver detta så påverkar även rotation tyngdaccelerationen något.

Jordens tyngdacceleration

Då jorden inte är ett helt perfekt klot utan mer äggformad gör detta att jordens tyngdacceleration varierar. Där avståndet till jordens centrum är som minst (vid Nordpolen och Sydpolen) är tyngdaccelerationen som störst, 9.83 m/s2. Vid ekvatorn är avståndet som störst, och där är jordens tyngdacceleration 9.78 m/s2.

Då det är avstånd in till jordens masscentrum, dvs mitten påverkar även höjden tyngdaccelerationen, på en högre höjd blir accelerationen mindre än om man hade stått vid havsnivå. Skillnaden är dock så liten att den alltid försummas vid våra beräkningar.

Tyngdacceleration för andra himlakroppar

Tyngdaccelerationen är individuell för varje himlakropp, och som tidigare nämnts beror den till stor del på massan. En stor himlakropp får högre tyngdacceleration än en liten.

Jupiter med mycket stor massa har en tyngdacceleration på 26.47 m/s2, medan vår måne har en tyngdacceleration på 1.624 m/s2. På vår lilla Pluto är tyngdaccelerationen endast 0.6221 m/s2.

För att få något konkret, låt oss säga att vi släpper ett bowlingklot från höjd på 10 meter på ovanstående planeter. På Jupiter hade klotet träffat marken efter 0.87 sekunder, på månen efter 3.5 sekunder och till sist på Pluto efter 5.7 sekunder. På jorden hade det tagit ungefär 1.4 sekunder.

Mer exakt tyngdacceleration för en plats

I Stockholm fungerar 9.82 m/s2 bra som värde för tyngdaccelerationen. Då är Wolfram Alpha ett utmärkt hjälpmedel. Låt oss tänka oss att vi vill ha tyngdaccelerationen i Frankfurt, då skrivet vi helt enkelt in "Gravity Frankfurt" i sökfältet och ut kommer 9.81 m/s2.

Vi använder 9.82 m/s2

På Fysikguiden kommer vi alltid att använda 9.82 m/s2 som värde på jordens tyngdacceleration.