Km/h till m/s och m/s till km/h

I denna genomgång tittar vi på hur man kan konvertera kilometer per timme (km/h) till meter per sekund (m/s) och tvärtom. Detta är mycket vanligt vid beräkningar som involverar hastighet och acceleration.

Konvertering i korthet

  • m/s till km/h - multiplicera med 3.6.
  • km/h till m/s - dividera med 3.6.

Exempel m/s till km/h

Det blåser 7 m/s ute. Hur fort är det i km/h?

\[ 7\cdot3.6 = 25\]

Svar: 25.2 km/h.

Exempel km/h till m/s

Nils kör i 162 km/h i sin bil, hur många m/s motsvarar detta?

\[ \frac{162}{3.6} = 45\]

Svar: 45 m/s.

km/h till m/s steg för steg

Vi skriver upp likheten som gäller. Vi börjar med sträckan.

\[ 1~\text{km} = 1000~\text{m}\]

Efter detta skriver vi upp ekvivalensen för tiden.

\[ 1~\text{h} = 3600~\text{s}\]

Detta ger oss följande likhet

\[ \frac{1}{1}~\text{km/h} = \frac{1000}{3600}~\text{m/s}\]

Med lite förenkling skrivs detta till

\[ 1~\text{km/h} = \frac{1}{3.6}~\text{m/s}\]

Av ovanstående ser vi att vi måste dividera km/h med 3.6 för att få det i m/s.

m/s till km/h - ett steg

Vi tar den sista raden i ovanstående och multiplicerar med 3.6.

\[ 3.6\cdot1~\text{km/h} = 3.6\cdot\frac{1}{3.6}~\text{m/s}\]

Vi förenklar

\[ 3.6~\text{km/h} = 1~\text{m/s}.\]

Därav kommer det att m/s måste multipliceras med 3.6 för att få det i km/h.

Vanliga konverteringar

I läroböcker finns en del hastigheter som dyker upp oftare än andra. Om du känner igen dessa kan du säkert spara någon sekund av ditt liv.

  • 18 km/h = 5 m/s
  • 36 km/h = 10 m/s
  • 90 km/h = 25 m/s
  • 100 km/h = 27.777... m/s