Krafter i fysiken

Kraft är en vektor, vilket betyder att den har en riktning och en storlek. Lär dig mer om hur de kan adderas och delas upp.

Krafter är ofta ett spännande område att träda in i på gymnasiet, nu börjar föremål röra på sig och kunskap om krafter är en central del till att förstå fysik i alla olika områden.

Newtons första lag

Om krafterna som verkar på exempelvis en bil är lika så kommer bilen antingen att åka med samma hastighet eller stå helt still.

Guide om Newtons första lag

Newtons andra lag

Newtons andra lag säger att den resulterande kraften är detsamma som massan multiplicerad med accelerationen.

\[ F = ma \]

Där \(F\) är den resulterande kraften, \(m\) är massan och \(a\) är accelerationen.

Guide om Newtons andra lag

Newtons tredje lag

Om en kropp A utövar en kraft på kropp B, så utövar kropp B en lika stor, men motriktad kraft på A. Krafterna verkar på olika kroppar.

Guide om Newtons tredje lag

Newtons gravitationslag lag

Newtons gravitationslag handlar om att alla partiklar med massa i universum kommer dras mot varandra. Det hela formuleras med följande formel.

\[ F = G\frac{m_1m_2}{r^2}\]

Där \(m_1\) och \(m_2\) är massorna för respektive kropp och \(r\) är avståndet. \(G\) är en konstant med värdet

\[ G = 6.6726\cdot10^{-11} Nm^2/kg^2\]

Guide om Newtons gravitationslag

Övriga guider inom kraft