Hastighet-tid-graf för en bil på en parkeringsplats

Vi tittar på ett hastighet-tid-diagram för en bil som rullar in på en parkeringsplats. Först lär vi oss hur man ser hastighet och tid i grafen, därefter räknar vi ut accelerationen vid en tidpunkt genom att det är lutningen och till sist tar vi redan på en sträcka då vi vet att det är arean under grafen.

Jämvikt på en planka med en sned kraft

En tecknad planka över relingen.

Vi räknar ut hur lång en pirat kan gå på en planka innan denne ramlar i vattnet. Detta gör vi med hjälp av kraftmoment och en känd kraft på ett rep som är fäst snett i piratskeppet.

Acceleration-tid-graf för ett flygplan på startbanan

Vi tittar närmare på hur man kan räkna ut hastigheten givet en acceleration-tid-graf. I detta exempel står ett flygplan på startbanan och accelererar och vi vill veta vid vilken hastighet planet lyfter.

Hastighet-tid-graf till kraft-tid-graf

Vi tittar närmare på hur vi går från att veta hastigheten som funktion av tiden till att kunna rita upp den resulterande kraften som funktion av tiden för en bil. Detta gör vi med hjälp av lutningen på kurvan och Newtons andra lag.

Olika typer av anteckningsmänniskor, vilken är du?

Vilken typ an anteckningsmänniska är du?

Blanka papper, linjerade block eller kanske en surfplatta? Vi tittar på olika sätt att få ner det läraren skriver på tavlan i ett format som passar en själv och diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ.

God jul och gott nytt år!

Flyg över snötäckta bild ger julkänsla!

År 2017 besöktes vi av lite mer än hela Västerås. En stor andel använde sin mobiltelefon och en specifik dag ville man inte räkna fysik på. Till sist delar vi ut en medalj till den roligaste sökfrasen detta år.

Hur fort accelererar en bil?

Vi kikar närmare på hur fort en bil egentligen accelererar. Efter en djupdykning i Trafikverkets papper hittar vi värden för både bil, buss och lastbil med släp.

Med vilken fart slår jag i vattenytan?

Med vilken fart slår jag i vattenytan om jag hoppar från en given höjd?

Vi räknar ut med vilken fart en hoppare slår i vattenytan från en given höjd. Detta sker med hjälp av rörelseformler och energiprincipen.