Beräkna tiden ur sträckaformeln

En bil håller hastigheten 36 km/h när bilföraren trycker ner gaspedalen. Bilen får då en acceleration på 1.5 m/s2. Om bilen sedan gaspedalen trycktes ner färdats 240 meter, hur lång tid var gaspedalen nedtryckt?

En liten uppdatering

Idag har Fysikguiden.se uppdaterats och blivit lite fräschare. Detta innebär att en del länkar och sidor inte kommer vara där dem varit förut.