Hur länge är jag i luften?

Hur länge är jag i luften om jag hoppar från ett berg?

Vi räknar ut hur lång lufttid en hoppare får från en given höjd med hjälp av rörelseformlerna för gymnasiet. Från tian är det ungefär 1.4 sekunder.

Hur högt är berget om jag vet tiden?

Hur högt är berget om jag vet tiden det tar för en sten att falla?

Vi räknar ut hur högt ett berg är om man vet hur lång tid det tar för en sten att nå marken från dess topp. För detta nyttjar vi gymnasiets rörelseformler.

Midsommarafton

En sommarbild.

Vi firar midsommarafton 2017 med att räkna två uppgifter som involverar effekt, hästkraft och lägesenergi kring en midsommarstång.

Chokladbollens dag

Newtons gravitationslag och klotets volym används för att räkna räkna ut densiteten på två chokladbollar som hänger i rymden då vi vet kraften som verkar mellan chokladbollarna.

Valborgsmässoafton

Vi firar Valborgsmässoafton 2017 genom att titta på vattenflödet i Fyrisån i Uppsala. Först omvandlar vi ett givet flöde i kubikmeter per sekund till liter per minut, och därefter tittar vi på hur lång tid det skulle ta att fylla en oljetanker med hjälp av Fyrisån.

Påskdagen – Mer om påskhararna

Vi fortsätter från gårdagens uppgift om de två påskhararna och reder idag ut vilken tidpunkt påskhararna har samma acceleration, samt vilken påskhare som har sprungit längst efter 80 sekunder.

Påskafton – Vilken hare är bäst?

Idag på självaste påskaftonen inleder vi en serie uppgifter där vi kommer lösa en massa uppgifter med hjälp av grafer och räkning. Det hela handlar två olika påskharars olika hastigheter och vilka slutsater vi kan dra kring dessa. Byt ut hararna mot bilar eller cyklar och du har säkerligen en uppgift som är likadan som på ditt slutprov.

Vårdagjämningen

Modell av Sveriges första satellit Viking.

Vi räknar ut hur stor area av solceller som behövs för att driva en dator under 8 timmar per dag, dygnet runt. Vi nyttjar väderdata från SMHI och våra kunskaper inom energi och effekt.

Fettisdagen

En semla och en kaffekopp.

Med hjälp av sträcka-formeln för konstant acceleration, kunskap om tyngdacceleration så räknar vi ut om en semla faller med botten eller locket ner först.