Kopiering

Det är inte tillåtet att kopiera vårt producerade material.

Användning i Powerpoint

Det är snudd på omöjligt för oss att veta om våra bilder använts i exempelvis en powerpoint-presentation eller dylikt.

Om du nu skulle göra det vore vi tacksamma om du berättade varifrån du hämtat bilden.

Utskrifter

Om du som lärare får för dig att skriva ut en herrans massa papper till dina elever med något exempel är vi tacksamma om du berättar om oss.

Undantag kan alltid lösas

Då vi inte känner någon större känslomässig eller själslig koppling till texterna eller bilderna kan vi alltid lösa undantag från ovanstående mot skälig ersättning. Vi har alla illustrationer i Adobe Illustrator-format.