Kommentarer och diskussioner

För att få ett fint och enkelt diskussionssystem använder vi Disqus.com som leverantör. Detta innebär bland annat att du kan använda samma inloggning för att kommentera på många olika hemsidor, samt använda ditt Facebook-konto för att delta i diskussionen.

Grundregel i kommentarsfältet

Inled alltid med en trevlig hälsningsfras, uppför dig civiliserat och skriv ingenting du inte skulle kunna säga till någon i verkliga livet.

Du är ansvarig för det du skriver

Du är alltid personligt ansvarig för det du skriver. Om du inte vill använda ditt eget namn kan du kommentera anonymt, så länge du har något intressant att tillföra. Anonymiteten är inte lika med ospårbar. Även om Fysikguiden.se inte har någon möjlighet att spåra vem du är kan de rättsvårdande myndigheterna göra det vid behov.

Vi rensar ibland

Vi rensar bort kommentarer och trådar ibland.