Rörelsemängd i två dimensioner

Två fordon med given massa och hastighet kolliderar och fogas samman. I denna exempeluppgift beräknar vi den gemensamma hastigheten efter samt vinkeln mot horisontalplanet med hjälp av lagen om rörelsemängdens bevarande.

Exempel på oelastisk stöt

I en oelastisk stöt bevaras rörelsemängden men inte rörelseenergin. Vi räknar en exempeluppgift på två bilar som stöter emot varandra.

Exempel på elastisk stöt

I en elastisk stöt bevaras både rörelsemängden och rörelseenergin. På denna sida räknar vi ett exempel med två lådor som råkar ut för en elastisk stöt.