Hastighet-tid-graf för en bil på en parkeringsplats

Vi tittar på ett hastighet-tid-diagram för en bil som rullar in på en parkeringsplats. Först lär vi oss hur man ser hastighet och tid i grafen, därefter räknar vi ut accelerationen vid en tidpunkt genom att det är lutningen och till sist tar vi redan på en sträcka då vi vet att det är arean under grafen.

Acceleration-tid-graf för ett flygplan på startbanan

Vi tittar närmare på hur man kan räkna ut hastigheten givet en acceleration-tid-graf. I detta exempel står ett flygplan på startbanan och accelererar och vi vill veta vid vilken hastighet planet lyfter.

Hastighet-tid-graf till kraft-tid-graf

Vi tittar närmare på hur vi går från att veta hastigheten som funktion av tiden till att kunna rita upp den resulterande kraften som funktion av tiden för en bil. Detta gör vi med hjälp av lutningen på kurvan och Newtons andra lag.

Med vilken fart slår jag i vattenytan?

Med vilken fart slår jag i vattenytan om jag hoppar från en given höjd?

Vi räknar ut med vilken fart en hoppare slår i vattenytan från en given höjd. Detta sker med hjälp av rörelseformler och energiprincipen.

Valborgsmässoafton

Vi firar Valborgsmässoafton 2017 genom att titta på vattenflödet i Fyrisån i Uppsala. Först omvandlar vi ett givet flöde i kubikmeter per sekund till liter per minut, och därefter tittar vi på hur lång tid det skulle ta att fylla en oljetanker med hjälp av Fyrisån.

Påskdagen – Mer om påskhararna

Vi fortsätter från gårdagens uppgift om de två påskhararna och reder idag ut vilken tidpunkt påskhararna har samma acceleration, samt vilken påskhare som har sprungit längst efter 80 sekunder.

Påskafton – Vilken hare är bäst?

Idag på självaste påskaftonen inleder vi en serie uppgifter där vi kommer lösa en massa uppgifter med hjälp av grafer och räkning. Det hela handlar två olika påskharars olika hastigheter och vilka slutsater vi kan dra kring dessa. Byt ut hararna mot bilar eller cyklar och du har säkerligen en uppgift som är likadan som på ditt slutprov.