Alternativa vägar till drömutbildningen

Denna artikel är skriven 19 september 2016. Då utbildningarna ständigt förändras är det möjligt att denna sida inte hunnit uppdaterats med aktuell information.
Utöver betyg och högskoleprov finns det flertalet utbildningar som antar sökande på alternativt urval. Detta urval är ofta ett separat prov eller en intervju eller en kombination av båda. Inget av dessa ersätter betyg eller högskoleprovet, utan kan bara öka den sökandes möjlighet att bli antagen.

Matematik- och fysikprovet

Chalmers och KTH har ett matematik- och fysikprov som ger en extra möjlighet att bli antagen till följande utbildningar:

Alternativt urval ger möjlighet att komma in på en utbildning utöver betyg.

Alternativt urval kan öka möjligheten att få sitta i fåtöljer likt dessa och undra var alla siffror kommer ifrån.

Chalmers

KTH

Är matematik- och fysikprovet svårt?

Ja. Svaret på frågan skiljer sig dock givetvis beroende på vem som skriver provet. Ett bra resultat på matematik- och fysikprovet kräver breda och aktuella kunskaper då provet skrivs utan formelsamling och miniräknare.

Arkitektprovet

Arkitekt kan man studera till på KTH, Chalmers, Umeå universitet och Lunds universitet. Ett sätt att bli antagen till arkitektutbildningen vid något av dessa lärosäten är med hjälp av arkitektprovet. Provet mäter en hel del faktorer som en siffernisse kanske inte förstår. Exempelvis rumsligt tredimensionellt tänkande och förmåga till tekniskt-konstruktivt tänkande.

Läkare/Tandläkare – Karolinska institutet

Läkarlinjen på Karolinska institutet  med över 5700 sökande hösten 2016 är en av de mest sökta utbildningarna i Sverige.

Karolinska institutet rangordnar först efter högskoleprov, därefter väljs cirka 400 personer ut som får genomgå ett begåvningstest och levnadsbeskrivning. Efter det går cirka 160 personer vidare till intervju. Läs mer på Karolinska institutets hemsida länkad nedan.

Läkare – tidigare meriter

Linköpings universitet och Umeå universitet har en urvalsgrupp där sökande med tidigare meriter har en möjlighet att bli antagen till läkarlinjen. Exempel på tidigare meriter är legitimerad sjuksköterska, apotekare och liknande. Fullständig lista finns på respektive universitets hemsida.

Notera att på Linköpings universitet gäller särskilt urval även på logoped- och sjuksköterskeprogrammet.

Byggproduktion – KTH

Byggproduktion på KTH tillsätter upp till 20% av platserna baserat på minst två års yrkeslivserfarenhet inom relevant bransch.

Fastighetsmäklare – Högskolan i Gävle

Fastighetsmäklarprogrammet på Högskolan i Gävle reserverar upp till 20 platser för sökande som har minst två års relevant yrkeserfarenhet.

Övriga utbildningar

Det finns säkerligen ännu fler utbildningar som tillämpar alternativt urval. Om du hittar någon sådan är du varmt välkommen att dela med dig av informationen i kommentarsfältet nedan. Om du har genomgått något prov eller intervju ovan vore det mycket trevligt om du kunde dela med dig av dina erfarenheter.