Olika typer av anteckningsmänniskor, vilken är du?

Vilken typ an anteckningsmänniska är du?

Blanka papper, linjerade block eller kanske en surfplatta? Vi tittar på olika sätt att få ner det läraren skriver på tavlan i ett format som passar en själv och diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ.

God jul och gott nytt år!

Flyg över snötäckta bild ger julkänsla!

År 2017 besöktes vi av lite mer än hela Västerås. En stor andel använde sin mobiltelefon och en specifik dag ville man inte räkna fysik på. Till sist delar vi ut en medalj till den roligaste sökfrasen detta år.

Hur fort accelererar en bil?

Vi kikar närmare på hur fort en bil egentligen accelererar. Efter en djupdykning i Trafikverkets papper hittar vi värden för både bil, buss och lastbil med släp.

Med vilken fart slår jag i vattenytan?

Med vilken fart slår jag i vattenytan om jag hoppar från en given höjd?

Vi räknar ut med vilken fart en hoppare slår i vattenytan från en given höjd. Detta sker med hjälp av rörelseformler och energiprincipen.

Hur länge är jag i luften?

Hur länge är jag i luften om jag hoppar från ett berg?

Vi räknar ut hur lång lufttid en hoppare får från en given höjd med hjälp av rörelseformlerna för gymnasiet. Från tian är det ungefär 1.4 sekunder.

Hur högt är berget om jag vet tiden?

Hur högt är berget om jag vet tiden det tar för en sten att falla?

Vi räknar ut hur högt ett berg är om man vet hur lång tid det tar för en sten att nå marken från dess topp. För detta nyttjar vi gymnasiets rörelseformler.

Midsommarafton

En sommarbild.

Vi firar midsommarafton 2017 med att räkna två uppgifter som involverar effekt, hästkraft och lägesenergi kring en midsommarstång.

Chokladbollens dag

Newtons gravitationslag och klotets volym används för att räkna räkna ut densiteten på två chokladbollar som hänger i rymden då vi vet kraften som verkar mellan chokladbollarna.

Valborgsmässoafton

Vi firar Valborgsmässoafton 2017 genom att titta på vattenflödet i Fyrisån i Uppsala. Först omvandlar vi ett givet flöde i kubikmeter per sekund till liter per minut, och därefter tittar vi på hur lång tid det skulle ta att fylla en oljetanker med hjälp av Fyrisån.