Acceleration-tid-graf för ett flygplan på startbanan

Vi tittar närmare på hur man kan räkna ut hastigheten givet en acceleration-tid-graf. I detta exempel står ett flygplan på startbanan och accelererar och vi vill veta vid vilken hastighet planet lyfter.

Hastighet-tid-graf till kraft-tid-graf

Vi tittar närmare på hur vi går från att veta hastigheten som funktion av tiden till att kunna rita upp den resulterande kraften som funktion av tiden för en bil. Detta gör vi med hjälp av lutningen på kurvan och Newtons andra lag.

Olika typer av anteckningsmänniskor, vilken är du?

Vilken typ an anteckningsmänniska är du?

Blanka papper, linjerade block eller kanske en surfplatta? Vi tittar på olika sätt att få ner det läraren skriver på tavlan i ett format som passar en själv och diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ.

God jul och gott nytt år!

Flyg över snötäckta bild ger julkänsla!

År 2017 besöktes vi av lite mer än hela Västerås. En stor andel använde sin mobiltelefon och en specifik dag ville man inte räkna fysik på. Till sist delar vi ut en medalj till den roligaste sökfrasen detta år.

Hur fort accelererar en bil?

Vi kikar närmare på hur fort en bil egentligen accelererar. Efter en djupdykning i Trafikverkets papper hittar vi värden för både bil, buss och lastbil med släp.

Med vilken fart slår jag i vattenytan?

Med vilken fart slår jag i vattenytan om jag hoppar från en given höjd?

Vi räknar ut med vilken fart en hoppare slår i vattenytan från en given höjd. Detta sker med hjälp av rörelseformler och energiprincipen.

Hur länge är jag i luften?

Hur länge är jag i luften om jag hoppar från ett berg?

Vi räknar ut hur lång lufttid en hoppare får från en given höjd med hjälp av rörelseformlerna för gymnasiet. Från tian är det ungefär 1.4 sekunder.

Hur högt är berget om jag vet tiden?

Hur högt är berget om jag vet tiden det tar för en sten att falla?

Vi räknar ut hur högt ett berg är om man vet hur lång tid det tar för en sten att nå marken från dess topp. För detta nyttjar vi gymnasiets rörelseformler.